DODATO U KORPU

Loading...

Učitavanje...

tehnoplanet.me
Pretraga proizvoda
Pretražene kategorije:
Pretraženi proizvodi:
PRETRAGA PROIZVODA
PREGLEDAJ PRONADJENE KATEGORIJE  
PRONAĐENI PROIZVODI:
PRONAĐENE KATEGORIJE
tehnoplanet.me
0

VAŠA KORPA


Vaša korpa je prazna...

Tax Free i Ambasade

Uslovi kupovine i povraćaja pdv-a za diplomatsko/konzularna predstavništva i međunarodne organizacije (ambasade):

*Više informacija pogledajte na sajtu Poreske uprave.

Uslovi Kupovine i Povraćaja PDV-a za strane državljane

Kupac plaća robu u punom iznosu (sa pdv-om), ukupna vrijednost mora biti veća od 100 EUR pri čemu prodavac izdaje:

 • Fiskalni račun u punom iznosu i dodatna kopija fiskalnog računa koju zadržava carina
 • Popunjen obrazac PDV-PP u 2 primjerka, 1 za kupca i 1 za carinu
 • Fakturu na ime i prezime kupca i dodatnu kopiju fakture koju zadržava carina
 • Kopiju pasoša koju zadržava carina

Kupac ima obavezu da:

 • Posjeduje popunjen original Obrasca PDV-PP
 • Proizvodi dati na uvid odgovaraju proizvodima navedenim u Obrascu PDV-PP
 • Vrijednost kupljenih proizvoda po računu nije manja od 100 €
 • Kupac kupljene proizvode nije koristio u Crnoj Gori
 • Da je carinski organ potpisao i pečatom potvrdio da je proizvod naznačenog dana iznesen iz Crne Gore, odnosno da je ocarinjen
 • Da je kupac ili podnosilac zahtjeva podnio prodavcu popunjen i ovjeren Obrazac PDV-PP u roku od šest mjeseci od dana izdavanja Obrasca PDV-PP

Povraćaj PDV-a vrši se isključivo ako su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Kupac dostavlja prodavcu originalni račun i PDV-PP obrazac ovjeren od strane carine
 • Pravo na povraćaj PDV-a se ostvaruje isključivo ako ovjeren PDV-PP i faktura nijesu stariji od 6 mjeseci od dana kupovine, to jest izdavanja PDV-PP obrasca
 • Kupcu se isplaćuje PDV sadržan u cijeni artikla, kako je naznačeno na fiskalnom računu, a trgovac zadržava original PDV-PP obrasca