DODATO U KORPU

Loading...

Učitavanje...

tehnoplanet.me
Pretraga proizvoda
Pretražene kategorije:
Pretraženi proizvodi:
PRETRAGA PROIZVODA
PREGLEDAJ PRONADJENE KATEGORIJE  
PRONAĐENI PROIZVODI:
PRONAĐENE KATEGORIJE
tehnoplanet.me
0

VAŠA KORPA


Vaša korpa je prazna...

ZAPOSLENJE

zaposlenje

PC PLANET nudi ideano radio okruženje, priliku da učimo, napredujemo i rastemo. Cijenimo rad, proaktivnost i doprinos, prepoznajemo i vrednujemo posvećenost kompaniji.

Svi zaposleni imaju jednake šanse za napredovanje, a posebno se cijeni lojalnost kompaniji, pokazana želja za napretkom i posvećenost istoj.


POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

PC Planet je društveno odgovorna kompanija koja baštini odnos pun poštovanja prema zaposlenima. Trudimo se da zaposleni imaju prijatno okruženje za rad, da ne osjećaju bilo kakvu vrstu diskriminacije. Kao kompanija, poštujemo sve vrste različititosti i imamo nultu toleranciju prema svakoj vrsti diskriminacije.

Prilikom odabira kandidata koji će stupiti u radni odnos sa nama, svi kandidati imaju jednaka pravila i šanse da dobiju posao. Prvi uslov je da kandidat ima minimum 18 godina života.


Kandidati se za stupanje u radni odnos mogu prijaviti mailom ili popunjavanjem formulara na sajtu. Prijava se vrši slanjem biografije (CV), koja u sebi sadrži osnovne podatke, radno iskkustvo, kvalifikacije, a poželjno je navesti i vještine kojima vlada potencijalni kandidat.

Kompanija zadržava pravo da sama odabere i pozove kandidata koji u tom trenutku odgovara njenim potrebama.

zaposlenje
zaposlenje

ODABIR / SELEKCIJA

  • Nakon analize pristiglih biografija, kompanija poziva potencijalne kandidate i zakazuje intervju
  • Intervju obavljaju specijalizovana lica iz oblasti poslovnog HR-a, u prisustvu menadžera sektora za koji se traži kandidat
  • U odnosu na potrebe kompanija i broj prijavljenih kandidata, organizuje seviše krugova intervjua
  • Kompanija vrši odair kandidata isključivo na osnovu kvalifikacija, znanja i kompetencijakoje su u tom trenutku potrebne za mjesto za koje je raspisan konkurs
  • Kompanija zadržava pravo da ne odabere ni jednoh od zaposlenih

zaposlenje
ONLINE PRIJAVA
zaposlenje
ANALIZA BIOGRAFIJE
zaposlenje
INTERVJU
zaposlenje
ODABIR KANDIDATAKAKO SASTAVITI CV?

Prilikom sastavljanja CV-a, trudite se da budete kreativni, da kažete što više o sebi, svojim osobinama, navikama, radu u timu: Takođe, radno iskustvo i vještine su jako bitne prilikom odabira kandidata, pa je potrebno da budu jasno i precizno opisane u CV-juAPLICIRAJ ODMAH

Maksimalna tezina PDF fajla je do 2MB
Dozvoljeni formati: 06 ( )...